Formål

Gentofte Jazzklub er stiftet den 4. marts 2019

Foreningens formål

Det er foreningens formål at formidle og udvikle kendskab til et bredt udvalg af jazzgenrer blandt Gentofte Kommunes borgere samt andre interesserede. Målet er at skabe øget interesse for jazzmusik såvel hos børn og unge som hos voksne og ældre, så der på tværs af generationer skabes glæde, engagement, fællesskab og ansvarlighed omkring foreningens arbejde og aktiviteter.

Foreningens aktiviteter

Blandt foreningens aktiviteter kan blandt andet være at afholde koncerter, ballrooms, foredrag, workshops og events med udgangspunkt i Gentofte Kommune. Der regnes med afholdelse af mindst 6 årlige arrangementer primært i perioden oktober til maj.