Bestyrelse

Generalforsamling afholdes i henhold til vedtægter den 20. juni kl. 15.00 i Byens Hus. Nærmere information udsendes snarest til alle medlemmer. Kontingent for medlemskab er fastsat til kr. 150 og gælder frem til generalforsamlingen 2022. Forny eller køb her.

Bestyrelsen ser således (på valg i 2021 er markeret med *)

Forkvinde: Mette Marie Bjerager

Hans Jürgen Stehr *, Næstformand Bent Hald, Anders Michael Jensen *, Jens Buch Larsen*, Kasserer Benny Moeslund, Henrik Garmann*

Suppleanter: Jens Erik Sørensen, Irene Becker

Et arrangements udvalg er nedsat. De kommer med forslag til arrangementer til bestyrelsen, men har man ideer eller forslag så send dem til os på nedenstående mail adresse.

Henvendelse kan ske til mailto:gentoftejazzklub@outlook.dk