Bestyrelse

Kontingent for medlemskab er fastsat til kr. 150 og gælder frem til generalforsamlingen 2024. Forny eller køb her.

Bestyrelsen ser således (valgt i 2023 er markeret med *)

Hans Jürgen Stehr , Næstformand Bent Hald, Anders Michael Jensen* , Jens Buch Larsen*, Kasserer Benny Moeslund , Søren Svagin, Jens Erik Sørensen*

Suppleanter: Jens Erik Sørensen, Henrik Garmann, Anne-Lise Malmros

Et arrangements udvalg er nedsat. De kommer med forslag til arrangementer til bestyrelsen, men har man ideer eller forslag så send dem til os på nedenstående mail adresse.

Henvendelse kan ske til mailto:gentoftejazzklub@outlook.dk